Литовсько-українська програма двох дипломів підготовки магістрів з публічного адміністрування (Master of Public Administration) з Університетом Миколаса Ромериса, м. Вільнюс (Литва)

Детальніше

Дипломи

Магістерська програма спрямована на підготовку фахівців, які зможуть застосовувати нові підходи та методи організації діяльності та управління публічними системами та процесами, в тому числі підготовки рішень з використанням інструментарію сучасного врядування та менеджменту.

Диплом Магістра

Зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування» за освітньо-професійною програмою «Публічне адміністрування» (Public Administration Master’s Degree Programme) ХНЕУ ім. С. Кузнеця

Диплом Магістра

Магістра в області Публічного адміністрування (Public Administration Master’s Degree Programme) за спеціалізацією «Публічне врядування в контексті Європейської інтеграції» (Public Governance in the context of European Integration) Університета Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва).

Ви навчитеся:

володіти управлінськими навичками, необхідними для надання адміністративних послуг у публічній сфері;

застосовувати принципи, функції та етику службової діяльності в органах державної влади та місцевого самоврядування;

організовувати та очолювати громадську діяльність, спрямовану на реалізацію соціально значущих проектів;

системно та інноваційно мислити, приймати ефективні управлінські рішення для досягнення суспільних цілей.

Переваги навчання:

викладання дисциплін з публічного управління за сучасними методиками навчання;

навчання англійською мовою;

відвідування конференцій та відкритих лекцій з публічного адміністрування;

стажування в органах державної влади та місцевого самоврядування, громадських організаціях двох країн;

налагоджені комунікації з провідними фахівцями в сфері публічного управління та адміністрування України та Литви;

забезпечення контактів з майбутніми потенційними роботодавцями;

мотивування і створення можливостей для написання соціально-економічних проектів

Вступ до публічного адміністрування
Соціальний розвиток
Публічні фінанси
Територіальне управління
Державне регулювання економіки та економічна політика
Технології публічного адміністрування
Конституція та врядування
Комунікація в публічній адміністрації
Порівняльні дослідження в галузі публічного адміністрування
Політика реформ
Стратегічний маркетинг публічного сектору
Політика та інтеграція Європейського Союзу
Врядування Європейським Союзом або порівняльний аналіз державної служби

Вартість навчання:

вартість усієї програми 1243 євро

Термін навчання:

1 рік 4 місяці
  1. Прийом до програми здійснюється окремо в обох університетах.
  2. Студенти, які вступають в магістратуру до ХНЕУ ім. С. Кузнеця, навчаються там протягом першого семестру; зараховуються за результатами вступних випробувань, визначених Правилами прийому до ХНЕУ ім. С. Кузнеця на навчання за освітнім ступенем «МАГІСТР».
  3. Перед другим семестром студенти підписують договір про навчання в Університеті Миколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва) та навчаються в ньому протягом другого семестру.
Вимоги до вступників

бакалавр, спеціаліст, магістр з будь-якої спеціальності.

Вступні іспити:

єдиний фаховий вступний іспит з іноземної мови – ЗНО.

фахове вступне випробування.